Jessica's motivatie

'Modern zaken doen op traditionele gronden, vanuit de menselijke maat.'

Over Jessica

Beoogde opvolger van Pierre Komen binnen Woonwerf Vastgoed is Jessica Jongerius-Komen. Al jong leerde Jessica dat hard werken, afspraken nakomen en probleemoplossend denken essentiële elementen zijn voor een leider. Klantgericht ontwikkelen past naadloos bij de werkwijze van Woonwerf Vastgoed en is een van de sterkste kanten van team vastgoed in het algemeen en Jessica in het bijzonder. Meedenken in het proces en meevoelen met de gebruiker. Kennis en ervaring met particuliere en zakelijke verhuur. De capaciteit hun specifieke wensen en eisen te vertalen naar eigen ontwikkelingen en trajecten voor derden.