Omgeving bepaalt kans van slagen

Wie zich professioneel bezighoudt met vastgoed wéét hoe belangrijk de omgeving is. Wat staat er. Waar zijn de voorzieningen. Hoe is het met bereikbaarheid. Zaken die voor de hand lijken te liggen, maar soms nog nader ingevuld dienen te worden. Het is onze taak om hier over na te denken. Te anticiperen op het toekomstig gebruik van woningen, winkels of kantoren. Om datgene wat leven en werken gezond en gelukkig maakt op voorhand in te vullen. De beleving van de omgeving.